صفحه 1 از 1
  1395/04/09
شرکت مهندسين مشاور بهبود سيستم در راستای توسعه فعاليتهای خود پس از بررسی های متعدد اقدام به دريافت نمايندگی انحصاری از شرکت CARL SOFTWARE فرانسه جهت نرم افزار CARL SOURCE به عنوان يکی از نرم افزارهای CMMS که دارای رتبه اول در کشور فرانسه و بيش از سی سال فعاليت حرفه ای در اين زمینه است را دريافت نمود . ...
  1391/05/08
حضور موفق شرکت مهندسين مشاور بهبود سيستم در هفدهمين نمايشگاه نفت ، گاز و پتروشيمی ...
  1390/10/11
اتمام پروژه خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ...
  صفحه 1