پروژه ها و مشتریان

صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي :

o o شرکت پتروشيمي خارك

o پتروشيمي پارس

    • پتروشيمي اروميه

 o پالايشگاه گاز  سرخون و قشم

o واحد حمل و نقل منطقه 3 عمليات انتقال خطوط لوله گاز

o منطقه 4 عمليات انتقال خطوط لوله گاز

فاز 9 و 10 نفت و گاز پارس